Waterkwaliteit Goudse Hout

C872A749-2372-4FAB-A6B3-CD71351FE1CD

Nederland bungelt, europees gezien, onderaan in het voldoen aan de derde (europese) kaderrichtlijn water. Dat geldt ook voor de waterkwaliteit in bijna alle Reeuwijkse Plassen en naar recent ook bleek in de Goudse Hout. De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen organiseerde dit voorjaar een mini-cursus over de waterkwaliteit. Na een inleidende avond door het Hoogheemraadschap Rijnland, gaf het KNNV een ochtend een cursus over het meten van waterkwaliteit. Deze mini-cursus leidde in de Goudse Hout en in de Reeuwijkse Plassen tot een werkgroep meten waterkwaliteit. Voor de groep in de Goudse Hout gaf Frans Kingma op 12 mei ook een introductie op het meten van de waterkwaliteit.

De werkgroepleden leerden over het belang van het vaststellen van de zuurgraad, de temperatuur, stikstof en fosfaatgehaltes, de  zichtdiepte als de maat voor beschikbaarheid van licht voor waterplanten en het elektrisch geleidingsvermogen als maat voor de aanwezige voedingsstoffen. Ook het opschrijven van planten op de oever, aan de oever, wortelend en drijvend in het water helpt om de waterkwaliteit te kunnen bepalen. Tenslotte werden met plankton- en visnetten gekeken welke dieren en diertjes in het water leven. Na deze minicursus gaan de deelnemers Goudse Hout met elkaar (en met die van de Reeuwijkse Plassen) afspreken met welk doel, waar, hoe en hoe vaak zij de waterkwaliteit gaan monitoren.

Tijdens het onderzoek in de “krabbenscheersloot” vingen we twee Amerikaanse rivierkreeften. Dat zijn exoten die je niet in bezit mag hebben en ook niet terugzetten in het water. Dat wist ons de water-BOA te vertellen die aan het einde nog even langs kwam. De enige juiste actie is de amerikaanse rivierkreeft doden en begraven. Teruggooien in het water als prooi voor andere dieren is geen optie. Wanneer het lijf van het dier nog eitjes bevat, kunnen deze zich verspreiden.

Het was een leuke en leerzame middag

1 reactie

  1. […] onderzoek naar planten, het waterdierenonderzoek door de werkgroep waterkwaliteit van de KNNV, het waterkwaliteitsonderzoek door de werkgroep Natuurwaarden en niet te vergeten: de onderzoeken naar de kwaliteit van oevers […]

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Stekkenruil Smultuin Goudse Hout

Vlinderidylle geoogst

Voedselbosje Vindingrijk

Handje helpen met hooien idylle?

Egels en bodemdieren tellen

Idylle2 met insectenhotel en spinnen-/keverbank

Spinnen tellen op 10 en 11 september

Kale Jonkerpad 6: ophef over toiletgebouw

Poot je mee met 75.000 crocussen in Gouda?

Ideaal weer voor libellen en juffers