Over ons

De werkgroep Groen in Achterwillens is een verbindende schakel op het terrein van biodiversiteit en duurzaamheid in de wijk Achterwillens!

De werkgroep Groen in Achterwillens is een onderdeel van de Vereniging Netwerk Achterwillens en heeft nauwe banden met de Vrienden van de Goudse Hout, de Heemtuin Goudse Hout, de KNNV Gouda en omstreken en het IVN Ijssel en Gouwe.

Voor het groen en de biodiversiteit in de wijk Achterwillens, zijn binnen het Netwerk Achterwillens de volgende groepen actief:

  • de werkgroep wijkschouw: deze loopt zo’n zes keer per jaar  rondes door de verschillende buurten om in de openbare ruimte tekorten op te sporen en te bespreken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Gouda. Wilt u ook meedoen? Stuur een e-mail naar  wijkschouw@achterwillens.eu
  • de werkgroep cleanup: deze buurtbewoners vindt het leuk en belangrijk om samen op zaterdagochtenden het zerfvuil in de verschillende buurten van Achterwillens op te ruimen. Dat vindt plaats op ongeveer 10 zaterdagen per jaar (zie agenda op homepagina). Wilt u ook meedoen en regelmatig uitgenodigd worden? Stuur dan een e-mail naar: cleanup@achterwillens.eu
  • de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout: deze werkgroep vindt het belangrijk om de balans natuur en recreatie in de Goudse Hout te bewaren, In de praktijk betekent het extra aandacht geven aan natuur en biodiversiteit. Op deze website vindt u onder groen activiteiten de werkzaamheden waaraan u ook mee kunt doen. Wilt u mee doen o meer weten? Stuur dan een e-mail naar: groen@achterwillnes.eu
  • de beleidsgroep Natuurwaarden Goudse Hout: deze werkgroep van besturen IVN, KNNV en kernteam Netwerk Achterwillens bekommert zich om de doelen biodiversiteit in de Goudse Hout. Ook willen zij actief betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling van de Goudse Hout zoals de Groenalliantie zich die voorstelt tot 2030. Dit alles om de balans natuur-recreatie in het gebied te herstellen en te bewaren.