GroenPartners

Voor het groen en de biodiversiteit in de wijk Achterwillens, zijn binnen het Netwerk Achterwillens de volgende groepen actief:

  • de werkgroep wijkschouw: deze loopt zo’n zes keer per jaar  rondes door de verschillende buurten om in de openbare ruimte tekorten op te sporen en te bespreken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Gouda. Wilt u ook meedoen? Stuur een e-mail aar  wijkschouw@achterwillens.eu
  • de werkgroep cleanup: deze buurtbewoners vindt het leuk en belangrijk om samen op zaterdagochtenden het zerfvuil in de verschillende buurten van Achterwillens op te ruimen. Dat vindt plaats op ongeveer 10 zaterdagen per jaar (zie agenda op homepagina). Wilt u ook meedoen en regelmatig uitgenodigd worden? Stuur dan een e-mail naar: cleanup@achterwillens.eu
  • de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout: deze werkgroep vindt het belangrijk om de balans natuur en recreatie in de Goudse Hout te bewaren, In de praktijk betekent het extra aandacht geven aan natuur en biodiversiteit. Op deze website vindt u onder groen activiteiten de werkzaamheden waaraan u ook mee kunt doen. Wilt u mee doen of meer weten? Stuur dan een e-mail naar: groen@achterwillnes.eu

De werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout kent diverse samenwerkingsverbanden met de hierna getoonde organisaties binnen en buten de wijk Achterwillens (door te klikken op de afbeelding gaat u automatisch naar de website van die organisatie).

De Groene Motor

IVN-voedselbos in Goudse Hout