Nieuws berichten in de categorie : Beleid en beheer

Dodenlijst bomen Achterwillens vraagt om ecologische heroverweging

5 december 2022 /

De bomenrijkdom van Achterwillens staat onder druk op de korte termijn. Ga maar na: 40 bomen op de gemeentelijke lijst van binnenkort te kappen bomen; 32 bomen kapvergunning  in oud-Achterwillens verleend in verband met de aanstaande ophoging; tien-tallen essen die zijn…

Lees meer

40 bomen in Achterwillens op de kaplijst!

17 november 2022 /

In de bebouwde omgeving van Achterwillens staan op dit moment 40 bomen op de rol om binnenkort gekapt te worden. Dat is de uitkomst van een 3-jaarlijkse veiligheids- en gezondheidscheck die de gemeente Gouda onlangs heeft uitgevoerd. Een overzicht van…

Lees meer

Waterkwaliteit Goudse Hout in onderzoek

16 oktober 2022 /

De werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout heeft in 2022, met financiële steun van GoudApot en Netwerk Achterwillens, verschillende sloten in de Goudse Hout onderzocht. Eerder schreven wij hier ook over het zoetwaterdieren onderzoek door het KNNV. In het plaatje boven dit…

Lees meer

Handje helpen met hooien idylle?

25 september 2022 /

Vind je het ook leuk om komende week een paar uur buiten je handen uit de mouwen te steken? Dan ben je welkom! We komen namelijk nog handen tekort voor het hooien/oogsten van idylle 1: kijk svp of je in…

Lees meer

18 juli start de essenkap Goudse Hout

17 juni 2022 /

    Op de voorlichtingsavond 16 juni werd duidelijk dat het kappen van de essen in de Goudse Hout op 18 juli start. De essen hebben of krijgen voorafgaand een ‘bles’ (zie foto boven bericht) om de bomenkappers duidelijk te…

Lees meer

Uitgebreide bomenkap in Goudse Hout aanstaande

15 juni 2022 /

Donderdagavond 16 juni vanaf 19.00 uur geeft Staatsbosbeheer in de Goudse Manege een toelichting bij de voorgenomen massale kap van essen op 10 locaties in de Goudse Hout. Dit vanwege de essentakziekte. U herinnert zich wellicht het effect wat een…

Lees meer

Plantsoenen gefaseerd maaien?

2 juni 2022 /

Het is juni en buiten groeit het gras weelderig. Op sommige plaatsen zie je dat gras gemaaid wordt en op andere plaatsen denk je ‘ze zijn hier vergeten te maaien’. Een bewoner van de Zegelvlinderstraat vroeg zich dat laatste af…

Lees meer

Gouda meet nu biodiversiteit

31 mei 2022 /

Deze maand, mei 2022, begint het vaststellen van ‘hoe biodivers’ Gouda is. Regelmatig zult u onderzoekers van bureau Viridis op en rond de gekozen meetpunten hun rondes zien doen. Daarbij letten zij op alle levende wezens om deze in kaart…

Lees meer

Idylle 2 in Goudse Hout als ‘laaghangend fruit’

18 mei 2022 /

Dit najaar gaat Staatsbosbeheer ook Idylle 2 in de Goudse Hout versneld verbeteren. Net als idylle 1 in 2019 krijgt idylle 2: een plas-drasoever van 5 meter breed met een in hoogte en breedte variërende oever; een afgraving van de…

Lees meer

Nieuwe projecten in Goudse Hout

1 april 2022 /

Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie besloot 31 maart tot de uitvoering van 2 projecten. Allereerst zal dit jaar het free runpark worden aangelegd waarover wij eerder al schrevenwij eerder al schreven. Maar ook zal idylle 2 ontwikkeld worden zoals…

Lees meer