Nieuws berichten in de categorie : Beleid en beheer

Natuurcafé op 8 september van 20.00-01.00 uur

3 september 2023 /

Komt u ook naar het Natuurcafé op vrijdagavond aanstaande? Het is de opening van het weekend Gouda Natuurlijk Gezonder (IVN/KNNV/gemeente Gouda). Het Natuurcafé vindt plaats in het gebouwtje aan het Heempad (ingang Ridder van Catsweg).

Lees meer

Augustus: oogstmaand Goudse Hout?

31 augustus 2023 /

Het leek wel of alles tegelijkertijd moest plaatsvinden in de Goudse Hout, in augustus. Allereerst de aangekondigde kap van honderden essen vanwege de essentakziekte. Maar ook het begeleidend struikgewas is meteen opgeruimd. Daarnaast ook het massaal ‘terugzetten’ (=terugsnoeien) van braamstruweel.…

Lees meer

Gouda Natuurlijk gezonder!

13 augustus 2023 /

Op 8, 9 en 10 september is het weekend van de Goudse biodiversiteit. Georganiseerd door de Goudse Natuurverenigingen KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel en Gouwe samen met de gemeente Gouda. Tijdens dit weekend kun je meedoen aan leuke, mooie…

Lees meer

Nieuwe Goudse Groenvisie en bomenbeleidsplan

13 juni 2023 /

Dit voorjaar kwam de Goudse nul-meting biodiversiteit en waterkwaliteit uit. Sindsdien werkt de gemeente aan de voorbereiding van een aangepaste Groenvisie en een bomenbeleidsplan. Uw mening wordt daarbij gevraagd. U kunt via een vragenlijst uw inzichten en meningen delen. De…

Lees meer

Waterkwaliteit Goudse Hout verder achter uit

8 juni 2023 /

De WaterQ-mensen van de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout hebben in mei 2023 weer gemeten in de sloten en plassen van de Goudse Hout. Wij doen dat met de ecologische methode van de Stichtse Rijnlanden. Een andere KNNV werkgroep heeft ook…

Lees meer

KNNV stelt 50 Goudse icoonsoorten voor

2 mei 2023 /

In 2022 vierde Gouda het 750-jarig bestaan. Het project 50 Goudse iconen was een groot succes. Dat was aanleiding voor de KNNV om ook 50 Goudse icoonsoorten voor te stellen. 50 Planten- en diersoorten die cruciaal zijn voor het leefklimaat…

Lees meer

Prorail topt of kapt 47 bomen in oud-Achterwillens

31 januari 2023 /

De gemeente Gouda heeft aan Prorail een vergunning gegeven voor het toppen en kappen van 47 bomen achter het Halewijnplein en het Reinaertplein in oud-Achterwillens. Dat komt bovenop de 14 bomen die al gekapt gaan worden in oud-Achterwillens vanwege gezondheids- en veiligheidsproblemen;…

Lees meer

Terugblik 2022 werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout

7 januari 2023 /

In de Goudse Hout werken 20 tot 30 vrijwilligers met Staatsbosbeheeom de biodiversiteit te bevorderen. In het jaarverslag 2022 leest u over de vlinderroute, de nestkasten controle, het insectenplaza, de idylles, het onderzoek waterkwaliteit en de excursie met politici voorafgaand…

Lees meer

Dodenlijst bomen Achterwillens vraagt om ecologische heroverweging

5 december 2022 /

De bomenrijkdom van Achterwillens staat onder druk op de korte termijn. Ga maar na: 40 bomen op de gemeentelijke lijst van binnenkort te kappen bomen; 32 bomen kapvergunning  in oud-Achterwillens verleend in verband met de aanstaande ophoging; tien-tallen essen die zijn…

Lees meer

40 bomen in Achterwillens op de kaplijst!

17 november 2022 /

In de bebouwde omgeving van Achterwillens staan op dit moment 40 bomen op de rol om binnenkort gekapt te worden. Dat is de uitkomst van een 3-jaarlijkse veiligheids- en gezondheidscheck die de gemeente Gouda onlangs heeft uitgevoerd. Een overzicht van…

Lees meer