Nieuws berichten in de categorie : Beleid en beheer

18 juli start de essenkap Goudse Hout

17 juni 2022 /

    Op de voorlichtingsavond 16 juni werd duidelijk dat het kappen van de essen in de Goudse Hout op 18 juli start. De essen hebben of krijgen voorafgaand een ‘bles’ (zie foto boven bericht) om de bomenkappers duidelijk te…

Lees meer

Uitgebreide bomenkap in Goudse Hout aanstaande

15 juni 2022 /

Donderdagavond 16 juni vanaf 19.00 uur geeft Staatsbosbeheer in de Goudse Manege een toelichting bij de voorgenomen massale kap van essen op 10 locaties in de Goudse Hout. Dit vanwege de essentakziekte. U herinnert zich wellicht het effect wat een…

Lees meer

Plantsoenen gefaseerd maaien?

2 juni 2022 /

Het is juni en buiten groeit het gras weelderig. Op sommige plaatsen zie je dat gras gemaaid wordt en op andere plaatsen denk je ‘ze zijn hier vergeten te maaien’. Een bewoner van de Zegelvlinderstraat vroeg zich dat laatste af…

Lees meer

Gouda meet nu biodiversiteit

31 mei 2022 /

Deze maand, mei 2022, begint het vaststellen van ‘hoe biodivers’ Gouda is. Regelmatig zult u onderzoekers van bureau Viridis op en rond de gekozen meetpunten hun rondes zien doen. Daarbij letten zij op alle levende wezens om deze in kaart…

Lees meer

Idylle 2 in Goudse Hout als ‘laaghangend fruit’

18 mei 2022 /

Dit najaar gaat Staatsbosbeheer ook Idylle 2 in de Goudse Hout versneld verbeteren. Net als idylle 1 in 2019 krijgt idylle 2: een plas-drasoever van 5 meter breed met een in hoogte en breedte variërende oever; een afgraving van de…

Lees meer

Nieuwe projecten in Goudse Hout

1 april 2022 /

Het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie besloot 31 maart tot de uitvoering van 2 projecten. Allereerst zal dit jaar het free runpark worden aangelegd waarover wij eerder al schrevenwij eerder al schreven. Maar ook zal idylle 2 ontwikkeld worden zoals…

Lees meer

Excursie politici naar Goudse Hout

19 maart 2022 /

Op uitnodiging van de beleidsgroep Natuurwaarden Goudse Hout, namen bijna 30 politiek geïnteresseerden deel aan een excursie over biodiversiteit in de Goudse Hout op zondag 27 februari. Van de 13 politieke partijen stuurden er 9 afgevaardigden. De lijsttrekkers van CDA,…

Lees meer

Oproep aan lokale politiek voor een groene leefomgeving

1 maart 2022 /

Natuur- en tuin organisaties doen een beroep op de politiek voor een groene leefomgeving. Diverse natuur- en tuinorganisaties doen een beroep op gemeentelijke politieke partijen om in de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 aandacht te besteden aan een groene leefomgeving. Groen verdient meer aandacht,…

Lees meer

Hondenbeleid onduidelijk in de praktijk

5 februari 2022 /

Vanaf 1 oktober 2021 gelden er nieuwe regels voor honden in de Goudse Hout. Staatsbosbeheer is begonnen deze regels te handhaven vanaf 1 januari 2022. Daarvan is tot nu toe nog niet veel te merken. De goede niet te na…

Lees meer

Biodiversiteit in Gouda

10 januari 2022 /

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Ook lokaal stelde de Groene Hart Rekenkamer in 2020 vast dat het in Gouda ontbreekt aan beleidsdoelen biodiversiteit. En zonder beleidsdoelen heb je een verwaarloosbaar onderwerp in het bestuur van de stad. Het gebrek…

Lees meer