Nieuws berichten in de categorie : Onderzoek

Krabbenscheersloot beoordeeld als “zeer goed”

12 augustus 2022 /

Eind juli onderzocht de KNNV waterdierengroep opnieuw een sloot in de Goudse Hout. De uitkomst van de meetmethode volgens de Belgische Biotische Index was een 9 op een schaal van 10. De wateronderzoekers onder leiding van Annemarie van Putten brachten…

Lees meer

Transparante kokerjuffer in krabbenscheersloot Goudse Hout

31 juli 2022 /

Zondag 24 juli boog de KNNV werkgroep ongewervelde waterdieren zich over hun vondsten in de sloot naast het Ontmoetingsplein in de Goudse Hout. Deze sloot staat vol met onder andere krabbenscheer en biedt ‘onderwater’ aan de nimfen van de groene…

Lees meer

Zichtbare waterdiertjes onderzoek door KNNV

7 juli 2022 /

Op 19 juni ’22 trotseerden leden van de waterdieren werkgroep KNNV weer en wind om onderzoek te doen. Annemarie, Dirk-Jan, George, Heleen, Tineke en Aart met als gasten Evelien en Sander, hebben daar de macrofauna in kaart gebracht. Zij installeerden…

Lees meer

Veel lopend onderzoek in/naar Goudse Hout

6 juli 2022 /

Het gaat goed met het onderzoek in/naar de Goudse Hout. Er lopen diverse metingen om inzicht in de biodiversiteit in de Goudse Hout te krijgen. Variërend van echt wetenschappelijk, beleidsgericht tot educatief. Daardoor komen we steeds meer te weten en…

Lees meer

Gouda meet nu biodiversiteit

31 mei 2022 /

Deze maand, mei 2022, begint het vaststellen van ‘hoe biodivers’ Gouda is. Regelmatig zult u onderzoekers van bureau Viridis op en rond de gekozen meetpunten hun rondes zien doen. Daarbij letten zij op alle levende wezens om deze in kaart…

Lees meer

Waterkwaliteit Goudse Hout

13 mei 2022 /

Nederland bungelt, europees gezien, onderaan in het voldoen aan de derde (europese) kaderrichtlijn water. Dat geldt ook voor de waterkwaliteit in bijna alle Reeuwijkse Plassen en naar recent ook bleek in de Goudse Hout. De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen organiseerde dit…

Lees meer

Dagvlinders in de Goudse Hout

22 maart 2022 /

Het begin van de lente betekent voor velen ook het begin van het dagvlinderseizoen. De vlinderstichting brengt dan het jaarlijkse overzicht uit: dit jaar de Vlinderstand 2022. Daar kunt u lezen met welke soorten het (minder) goed gaat in Nederland.…

Lees meer