Augustus: oogstmaand Goudse Hout?

Het leek wel of alles tegelijkertijd moest plaatsvinden in de Goudse Hout, in augustus. Allereerst de aangekondigde kap van honderden essen vanwege de essentakziekte. Maar ook het begeleidend struikgewas is meteen opgeruimd. Daarnaast ook het massaal ‘terugzetten’ (=terugsnoeien) van braamstruweel. En tenslotte het uitgebreid klepelen van, meer dan de geplande, stukken grasland en ruigte. De…

Lees meer

Nieuwe Goudse Groenvisie en bomenbeleidsplan

Dit voorjaar kwam de Goudse nul-meting biodiversiteit en waterkwaliteit uit. Sindsdien werkt de gemeente aan de voorbereiding van een aangepaste Groenvisie en een bomenbeleidsplan. Uw mening wordt daarbij gevraagd. U kunt via een vragenlijst uw inzichten en meningen delen. De vragenlijst kunt hier beantwoorden. De oplettende lezers onder u zullen merken dat het sturende vragen…

Lees meer

Waterkwaliteit Goudse Hout verder achter uit

De WaterQ-mensen van de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout hebben in mei 2023 weer gemeten in de sloten en plassen van de Goudse Hout. Wij doen dat met de ecologische methode van de Stichtse Rijnlanden. Een andere KNNV werkgroep heeft ook in de Reeuwijkse Plassen gemeten. Vorig jaar waren er nog als groen, dus levendig,  beoordeelde…

Lees meer

Lege nest syndroom?

Nest in aanbouw: bijzonder bouwmateriaal: wat zou het zijn? Na de succesvolle ronde eind april (zie verslag) met 20 bezette nestkasten, was de meironde enigszins teleurstellend voor onze inspecteurs Sjaak, Ad, Mina, Liesbeth en Gerard. In nog maar een stuk of vijf nesten troffen we levende have aan. Daarnaast in een ander nest een dood…

Lees meer

Startstrook vergroening Driewegplein aangelegd

Vanochtend 20 mei, om 10 uur ging de eerste tegel er uit! Met vereende krachten hebben Michael, Vince, Monica, Lucia, Anne Maria, Groesje en Wouter, Tine, Gonny en Gerard de 9 meter geveltuin langs de COOP aangelegd. Iedereen die langs kwam en reageerde was positief over deze eerste stap in de vergroening van het Driewegplein.…

Lees meer

Startstrook vergroening Driewegplein

Op zaterdag 20 mei om 10.00 uur start de vergroening van het Driewegplein bij de COOP. De startstrook die we dan aanleggen is bedoeld om bewoners, omwonenden en bezoekers van de COOP te betrekken bij de plannen die we gaan maken. ‘We’ zijn een werkgroep van bewoners Achterwillens. Onder leiding van Lucia en Monica gaan…

Lees meer

Doe je mee aan ‘Vang de Watermonsters’ in 2023?

In 2022 deed de groep WaterQ van de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout mee aan Vang de Watermonsters. De uitkomsten vind je in dit verslag. Het maakte erg duidelijk waar in de Goudse Hout slecht, matig en een goede waterkwaliteit aanwezig was. Een mooie samenwerking tussen burgers en wetenschap (NIOO – Natuur en Milieu) om de…

Lees meer

KNNV stelt 50 Goudse icoonsoorten voor

In 2022 vierde Gouda het 750-jarig bestaan. Het project 50 Goudse iconen was een groot succes. Dat was aanleiding voor de KNNV om ook 50 Goudse icoonsoorten voor te stellen. 50 Planten- en diersoorten die cruciaal zijn voor het leefklimaat in Gouda. En waar het beleid biodiversiteit op gebouwd kan worden. De 0-meting biodiversiteit van…

Lees meer

Aprilronde nestkasten inspectie is een succes!

Op zaterdag 29 april inspecteerde de nestkastengroep Natuurwaarden de 32 nestkasten in de Goudse Hout. Bij de vorige ronde in maart waren in 13 nestkasten nesten in aanbouw. Nu, eind april, troffen we in 21 nestkasten een nest aan. Op 4 nestkasten troffen we een broedende vogel aan. In dat geval sluiten we het nest…

Lees meer