Terugblik 2022 werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout

In de Goudse Hout werken 20 tot 30 vrijwilligers met Staatsbosbeheeom de biodiversiteit te bevorderen. In het jaarverslag 2022 leest u over de vlinderroute, de nestkasten controle, het insectenplaza, de idylles, het onderzoek waterkwaliteit en de excursie met politici voorafgaand aan de gemeenteraad verkiezingen 2022. Ook staan de plannen van de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout…

Lees meer

Verslag eindejaars plantenjacht in Goudse Hout

Brrrr, het hagelde en regende het tweede half uur van de Floron Eindejaars plantenjacht. Onder leiding van IVN-natuurgidsen Lourien en Tineke ging een 9-tal deelnemers op zoek naar welke bloemen en bloeiwijzen zij op 29 december nog (of alweer) zouden aantreffen. Omdat het al flink gevroren heeft waren de verwachtingen niet al te hoog gespannen.…

Lees meer

Uitkomsten meet je waterkwaliteit Stichtse Rijnlanden

In 2022 deed de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout mee met het meetnetwerk “Meet je waterkwaliteit”. Het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden besteedt veel tijd en energie om burgers actief te betrekken bij het monitoren en beïnvloeden van de waterkwaliteit. We zouden willen dat ‘ons’ Hoogheemraadschap Rijnland dat ook deed! Op de kaart boven het artikel zie je…

Lees meer

Dodenlijst bomen Achterwillens vraagt om ecologische heroverweging

De bomenrijkdom van Achterwillens staat onder druk op de korte termijn. Ga maar na: 40 bomen op de gemeentelijke lijst van binnenkort te kappen bomen; 32 bomen kapvergunning  in oud-Achterwillens verleend in verband met de aanstaande ophoging; tien-tallen essen die zijn aangetast door de essentakziekte in de Goudse Hout; de 70 reusachtige populieren langs de Goudse…

Lees meer

Cheque voor insecten grondhotel

In de Goudse Hout is vrijdag 18 november een voucher van € 1.000 uitgereikt aan de vrijwilligers van de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout.  Met deze bijdrage is deze zomer een nestelgelegenheid voor bijen gecreëerd. (Het bericht daarover vindt u hier). Een drietal werkgroepleden (Sjaak, Mina, Ans en Gerard) ontving de voucher namens de andere vrijwilligers uit…

Lees meer

40 bomen in Achterwillens op de kaplijst!

In de bebouwde omgeving van Achterwillens staan op dit moment 40 bomen op de rol om binnenkort gekapt te worden. Dat is de uitkomst van een 3-jaarlijkse veiligheids- en gezondheidscheck die de gemeente Gouda onlangs heeft uitgevoerd. Een overzicht van alle te kappen bomen in Gouda is te vinden op deze kaart van de bomenkap…

Lees meer

Van quick wins naar big wins?

De GroenAlliantie heeft in de maand oktober in al haar terreinen zogenaamde quick wins gerealiseerd. Het besef bij de Groenalliantie is groeiende dat er een inhaalslag nodig is om de biodiversiteit te bevorderen en te herstellen. De werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout is blij met elke ‘quick win’, ook al is het slechts 1.000 m2, zoals in…

Lees meer

Groene markt bij COOP geslaagd

Het was een geslaagde informatiemarkt op zaterdag 29 oktober van 11.00 – 15.00 uur bij de COOP. De werkgroep Energie uit Achterwillens bracht mogelijkheden voor groen en klimaatadaptatie onder de aandacht. Zo was er een ‘watertafel’ waar je het effect kon zien van de sponswerking van groene tuinen in plaats van tegels. Ook het vervangen van…

Lees meer

Waterkwaliteit Goudse Hout in onderzoek

De werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout heeft in 2022, met financiële steun van GoudApot en Netwerk Achterwillens, verschillende sloten in de Goudse Hout onderzocht. Eerder schreven wij hier ook over het zoetwaterdieren onderzoek door het KNNV. In het plaatje boven dit bericht ziet u een aantal resultaten die wij kregen met de methode van Hoogheemraadschap Stichtse…

Lees meer

Schutting onder dwang afgebroken

Aan de oostzijde van de Goudse Hout stond langs het Kale Jonkerpad tot vrijdag 7 oktober een hek. Dat markeerde de ingang naar een privé-terrein. Vanwege de vele inbraken en het vandalisme had de eigenaar het hek hufterproof gemaakt. Afgelopen week kwam de handhavende instantie langs en verplichtte de eigenaar om zijn hele perceel te…

Lees meer