Augustus: oogstmaand Goudse Hout?

Gevelde essen in Goudse Hout Oost (ten oosten van Voedselbos)

Het leek wel of alles tegelijkertijd moest plaatsvinden in de Goudse Hout, in augustus.

Allereerst de aangekondigde kap van honderden essen vanwege de essentakziekte. Maar ook het begeleidend struikgewas is meteen opgeruimd. Daarnaast ook het massaal ‘terugzetten’ (=terugsnoeien) van braamstruweel. En tenslotte het uitgebreid klepelen van, meer dan de geplande, stukken grasland en ruigte.

De werkgroep Natuurwaarden spreekt op 6 september met de beheerder over de noodzaak van alles in 1 keer te doen of meer rekening te houden met aanwezige flora en fauna. Dat zou betekenen een meer doordacht, gefaseerd beheer en niet alleen gedreven door efficiëntie voor de begroting. We gaan zien of zo’n aanpak, gericht op het bevorderen van biodiversiteit nu al mogelijk is in de Goudse Hout. Op 1 september kwam de Vlinderstichting met haar aankondiging over de Kleurkeur. Naast aandacht voor Groen (op land) is er nu ook een voor Blauw (sloten en oevers). De bijbehorende plaatjes willen wij u niet onthouden:

Zo’n gefaseerde aanpak in beheer wordt wel uitgevoerd op de beide idylles. Die zijn dan ook prachtig dit jaar. Het maaien en oogsten daarvan vindt half september plaats, als de meeste insecten hun jaarcyclus er op hebben zitten. U kunt ons ook helpen te oogsten (bijeen harken maaisel) op 14 en 16 september door een e-mail te sturen naar groen@achterwillens.eu.

Laat een reactie achter

Inschrijven nieuwsberichten

Schrijf je in op onze nieuws berichten en ontvang automatisch een bericht als er nieuws uit de wijk is.

Loading

Meest recente nieuwsberichten

Natuurwaarden vandaag bijgewerkt

Omvorming bosranden van de Goudse Houtsingel

Succes bij nachtvlindernachten

Natuurcafé op 8 september van 20.00-01.00 uur

Augustus: oogstmaand Goudse Hout?

Gouda Natuurlijk gezonder!

Nieuwe Goudse Groenvisie en bomenbeleidsplan

Waterkwaliteit Goudse Hout verder achter uit

Lege nest syndroom?

Startstrook vergroening Driewegplein aangelegd